Zapytania ofertowe:

  • AZP.25.1.24.2021

Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 25 części.