Zapytania ofertowe:

  • AZP.25.1.37.2021 >>link
    Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 25 części