Brak treści artykułu

Załączniki:

Załącznik 1 - Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
Załącznik 2 - Wniosek o stypendium socjalne
Załącznik 3 - Wykaz dokumentów określających dochód doktoranta
Załącznik 5 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik 8 - Oświadczenie nr 2 o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
Zarządzenie 33/16