Brak treści artykułu

Załączniki:

wniosek
skład komisji
zmiana składu komisji 1
zmiana składu komisji 2
recenzja prof. dr hab. Eugenii Gospodarek-Komkowskiej
recenzja prof. dr hab. Anny Malm
recenzja dr hab. Violetty Krajki-Kuźniak
recenzja dr hab. Barbary Ruszkowskiej-Ciastek
uchwała komisji habilitacyjnej
uzasadnienmie uchwały komisji
uchwała senatu