Dziekani Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kadencji 2016-2020


Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Dziekan Kolegium Nauk Medycznych 

prof. dr hab. Irina Kowalska
tel. 085 7485430
e-mail: dzwl@umb.edu.pl

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Dziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych
prof. dr hab. Wojciech Miltyk
tel. 085 748 5431
e-mail: dziekfar@umb.edu.pl
 
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Dziekan Kolegium Nauk o Zdrowiu 
prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
tel. 085 748 5511
e-mail: pieleg@umb.edu.plDziekani Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kadencję 2012-2016

Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
prof. dr hab. Irina Kowalska

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski