Prorektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kadencje 2016-2020, 2020-2024


Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
prof. dr hab. Marcin Moniuszko

tel. 085 748 5412
e-mail: dzialnau@umb.edu.pl
 
Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. Adrian Chabowski
tel: 085 748 5409
e-mail: dzss@umb.edu.pl
                                  

Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego
prof. dr hab. Janusz Dzięcioł

tel. 085 748 5407
e-mail: prorektorkl@umb.edu.pl
 


Prorektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kadencji 2012-2016

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski

Prorektor ds. Studenckich
prof. dr hab. Adrian Chabowski

Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. Zenon Mariak