Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kadencji 2016-2020

 • prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski
 • prof. dr hab. Adrian Chabowski
 • prof. dr hab. Janusz Bogdan Dzięcioł
 • prof. dr hab. Marcin Moniuszko
 • prof. dr hab. Irina Kowalska
 • dr hab. Wojciech Miltyk
 • prof. dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski
 • prof. dr hab. Milena Dąbrowska
 • prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
 • prof. dr hab. Wojciech Dębek
 • prof. dr hab. Otylia Kowal-Bielecka
 • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska - Kułak
 • prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn
 • prof. dr hab. Karol Kamiński
 • prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska
 • prof. dr hab. Jolanta Małyszko
 • prof. dr hab. Janusz Myśliwiec
 • prof. dr hab. Jacek Nikliński
 • prof. dr hab. Jerzy Pałka
 • prof. dr hab. Elżbieta  Skrzydlewska
 • prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz
 • prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
 • dr Małgorzata Borzym-Kluczyk
 • dr Dorota Dziemiańczyk-Pakieła
 • dr Urszula Daniluk
 • dr Dorota Piechocka
 • mgr Beata Mirska
 • Marek Ludera
 • Anna Sieńko
 • Mariusz Beck
 • Klaudia Cicha
 • Mateusz Wojciech Grochowski
 • Hubert Janowski
 • Tomasz Kisiel
 • Katarzyna Konończuk
 • Daniel Papaj


Senat Uniwersytetu Medycznego kadencji 2012-2016

 • prof. dr hab. Jacek Nikliński
 • prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski
 • prof. dr hab. Zenon Dionizy Mariak
 • prof. dr hab. Adrian Chabowski
 • prof. dr hab. Irina Kowalska
 • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
 • prof. dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski
 • prof. dr hab. Hanna Bachórzewska-Gajewska
 • prof. dr hab. Barbara Darewicz
 • prof. dr hab. Milena Dąbrowska
 • prof. dr hab. Wojciech Dębek
 • prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki
 • prof. dr hab. Janusz Dzięcioł
 • prof. dr hab. Maria Górska
 • prof. dr hab. Tomasz Hirnle
 • prof. dr hab. Bogusław Kędra
 • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
 • prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska
 • prof. dr hab. Jerzy Pałka
 • prof. dr hab. Marek Rogowski
 • prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
 • prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
 • dr hab. Mirosław Kozłowski
 • dr hab. Jolanta Lewko
 • dr hab. Wioletta Ratajczak-Wrona
 • dr Andrzej Mazurek
 • mgr Beata Mirska
 • Marek Ludera
 • Emilia Sokołowska
 • Mariusz Beck
 • Magdalena Czerżyńska
 • Hubert Janowski
 • Rafał Kucharski
 • Magdalena Leończak
 • Ewelina Monika Papaj
 • Adam Sawczuk