Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kadencji 2016-2020

 1. prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski
 2. prof. dr hab. Adrian Chabowski
 3. prof. dr hab. Janusz Bogdan Dzięcioł
 4. prof. dr hab. Marcin Moniuszko
 5. prof. dr hab. Irina Kowalska
 6. dr hab. Wojciech Miltyk
 7. prof. dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski
 8. prof. dr hab. Milena Dąbrowska
 9. prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
 10. prof. dr hab. Wojciech Dębek
 11. prof. dr hab. Otylia Kowal-Bielecka
 12. prof. dr hab. Elżbieta Krajewska - Kułak
 13. prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn
 14. prof. dr hab. Karol Kamiński
 15. prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska
 16. prof. dr hab. Jolanta Małyszko
 17. prof. dr hab. Janusz Myśliwiec
 18. prof. dr hab. Jacek Nikliński
 19. prof. dr hab. Jerzy Pałka
 20. prof. dr hab. Elżbieta  Skrzydlewska
 21. prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz
 22. prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
 23. dr Małgorzata Borzym-Kluczyk
 24. dr Dorota Dziemiańczyk-Pakieła
 25. dr Urszula Daniluk
 26. dr Dorota Piechocka
 27. mgr Beata Mirska
 28. Marek Ludera
 29. Anna Sieńko
 30. Mariusz Beck
 31. Klaudia Cicha
 32. Mateusz Wojciech Grochowski
 33. Hubert Janowski
 34. Tomasz Kisiel
 35. Katarzyna Konończuk
 36. Daniel Papaj


Senat Uniwersytetu Medycznego kadencji 2012-2016

 1. prof. dr hab. Jacek Nikliński
 2. prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski
 3. prof. dr hab. Zenon Dionizy Mariak
 4. prof. dr hab. Adrian Chabowski
 5. prof. dr hab. Irina Kowalska
 6. prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
 7. prof. dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski
 8. prof. dr hab. Hanna Bachórzewska-Gajewska
 9. prof. dr hab. Barbara Darewicz
 10. prof. dr hab. Milena Dąbrowska
 11. prof. dr hab. Wojciech Dębek
 12. prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki
 13. prof. dr hab. Janusz Dzięcioł
 14. prof. dr hab. Maria Górska
 15. prof. dr hab. Tomasz Hirnle
 16. prof. dr hab. Bogusław Kędra
 17. prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
 18. prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska
 19. prof. dr hab. Jerzy Pałka
 20. prof. dr hab. Marek Rogowski
 21. prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
 22. prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
 23. dr hab. Mirosław Kozłowski
 24. dr hab. Jolanta Lewko
 25. dr hab. Wioletta Ratajczak-Wrona
 26. dr Andrzej Mazurek
 27. mgr Beata Mirska
 28. Marek Ludera
 29. Emilia Sokołowska
 30. Mariusz Beck
 31. Magdalena Czerżyńska
 32. Hubert Janowski
 33. Rafał Kucharski
 34. Magdalena Leończak
 35. Ewelina Monika Papaj
 36. Adam Sawczuk