Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 88/2021 Rektora UMB z dnia 23.08.2021 r.)


Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2019/2020)