Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2019/2020)