Rada Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (01.01.2021-31.12.2024)

Przewodniczący Rady Uczelni: dr Jolanta Koszelew


Członkowie:

  1. prof. dr hab. Irina Kowalska
  2. prof. dr hab. Wojciech Miltyk
  3. prof. dr hab. Sławomir Terlikowski
  4. prof. dr hab. Marek Konarzewski
  5. mgr Daniel Górski
  6. Anastazja Kruchelska

Na podstawie: art. 19 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Uchwały nr 236/2020 Senatu UMB z dnia 26.11.2020 r. w sprawie powołania członków Rady Uczelni UMB, Uchwały nr 237/2020 Senatu UMB z dnia 26.11.2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Uczelni UMB