Rada Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (01.06.2019-31.12.2020)

Przewodniczący Rady Uczelni: dr Jolanta Koszelew


Członkowie:

1)      prof. dr hab. Irina Kowalska

2)      prof. dr hab. Wojciech Miltyk

3)      prof. dr hab. Sławomir Terlikowski

4)      prof. dr hab. Marek Konarzewski

5)      mgr Daniel Górski