Regulations of the Doctoral School at the Medical University of Bialystok moc obowiązująca od roku akademickiego 2019/2020(Uchwała nr 30/2019 Senatu UMB z dnia 25.04.2019 r.)