Regulamin Szkoły Doktorskiej moc obowiązująca od roku akademickiego 2021/2022 (Uchwała nr 44/2021 Senatu UMB z dnia 25.03.2021 r.) >>


Regulamin Szkoły Doktorskiej moc obowiązująca od roku akademickiego 2019/2020 (Uchwała nr 30/2019 Senatu UMB z dnia 25.04.2019 r.)