Zarządzenia wprowadzające zmiany do Regulaminu Pracy wprowadzonego Zarządzeniem 70/10: