Zarządzenia wprowadzające zmiany do Regulaminu Pracy wprowadzonego Zarządzeniem 70/10:

Zarządzenie 14/11

Zarządzenie 54/11
Zarządzenie 55/12
Zarządzenie 64/13
Zarządzenie 54/15