Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

tel. 85 7485415
fax 85 7485416 email: kancel@umb.edu.pl
NIP: 5420211717
REGON: 000288604