Zapytanie ofertowe nr 27/CSM/US/2016
Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 27/CSM/US/2016.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra.


Zapytanie ofertowe nr 26/CSM/US/2016

Szkolenie wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii” dla 6 pracowników naukowo - dydaktycznych UMB, w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 26/CSM/US/2016.
Po rozpatrzeniu ofert, według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:
Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.Zapytanie ofertowe nr 25/CSM/US/2016
Szkolenie praktyczne instruktora symulacji niskiej wierności dla 12 pracowników Kierunku Lekarskiego UMB, w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"
NFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 25/CSM/US/2016.
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu:
Brak ofert.


Zapytanie ofertowe nr 2/GER/2016
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”
NFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 2/GER/2016.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Marta Kulpa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 83 m 109
02-777 Warszawa.Zapytanie ofertowe nr 24/CSM/US/2016
Szkolenie dla  instruktora  symulacji medycznej wysokiej wierności - Podstawy  techniki symulacji w położnictwie, dla 3 pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, wraz z noclegiem  dla uczestników szkolenia, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej".
NFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 24/CSM/US/2016.
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu:
Brak ofert.


Zapytanie ofertowe nr 23/CSM/US/2016
Zapewnienie usługi hotelowej w Katowicach dla 2 pracowników UMB w dn. 11-13.12.2016 r. oraz dla 4 pracowników UMB w dn. 18-20.12.2016 r. w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej".
NFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 23/CSM/US/2016.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.
Al. Korfantego 9
40-951 Katowice.


Zapytanie ofertowe nr 22/CSM/US/2016
Zapewnienie w dniu 01.12.2016 roku usługi hotelowej w Suwałkach dla 10 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 22/CSM/US/2016.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Biuro Usługowo–Handlowe „MIRAGE” Mirosław Szyszko
Hotel Szyszko
ul. Innowacyjna 3, 16-400 Suwałki


Zapytanie ofertowe nr 21/CSM/US/2016
Zapewnienie w terminie 27-29.11.2016 roku usługi hotelowej w Krakowie dla 4 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 21/CSM/US/2016.
Po rozpatrzeniu ofert, według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:
FHU KARAT ADAM RAJPOLD, ul. Miodowa 16, 31-055 Kraków


Zapytanie ofertowe nr 20/CSM/US/2016
Szkolenie praktyczne 1 dniowe dla instruktora symulacji niskiej wierności dla 6 pracowników WNoZ UMB w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej".
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 20/CSM/US/2016.
Po rozpatrzeniu ofert, według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:
Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.


Zapytanie ofertowe nr 19/CSM/US/2016
Usługa przygotowania i przeprowadzenia, z wykorzystaniem bazy Wykonawcy, 2-dniowego szkolenia: „Szkolenie krajowe dla instruktora symulacji medycznej - Podstawy techniki symulacji w pielęgniarstwie” dla 10 pracowników UMB.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 19/CSM/US/2016.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o., ul. Ułanów 7; 20-554 Lublin.


Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/ABK/2016
Przeprowadzenie szkolenia dla 2 pracowników (doradców zawodowych) Akademickiego Biura Karier
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 1/ZO/ABK/2016
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
VIRTUS Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju Agnieszka Ciereszko
ul. Hetmańska 110/8
61-513 Poznań


Zapytanie ofertowe nr 18/CSM/US/2016
Zapewnienie w dniu 03.11.2016 roku usługi hotelowej w Suwałkach dla 10 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 18/CSM/US/2016
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu:
W związku z unieważnieniem zapytania ofertowego nr 10/CSM/US/2016 dotyczącego szkolenia dla 10 pracowników UMB postępowanie dotyczące usługi hotelowej stało się bezprzedmiotowe.


Zapytanie ofertowe nr 17/CSM/US/2016
Świadczenie usługi cateringowej w trakcie 2-dniowego szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć z pacjentami symulowanymi realizowane w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 17/CSM/US/2016.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
AKCES Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzej Sural, ul. Lawendowa 62, 15-642 Białystok.


Zapytanie ofertowe nr 16/CSM/US/2016
Szkolenie praktyczne 1-dniowe dla instruktora symulacji niskiej wierności dla 6 pracowników WNoZ UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 16/CSM/US/2016
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu:
Wykonawca, który jako jedyny złożył ofertę, nie uzupełnił dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, tym samym jedyna złożona oferta została odrzucona i postępowanie unieważnione.


Zapytanie ofertowe nr 15/CSM/US/2016
Szkolenie dla instruktora symulacji wysokiej wierności z położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB w ramach projektu w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 15/CSM/US/2016.
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu:
Przedstawiona w jedynej złożonej ofercie cena przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi.


Zapytanie ofertowe nr 14/CSM/US/2016
Szkolenia wysokiej wierności realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 3 części (14/CSM)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 14/CSM/US/2016.
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu:
Część I:
Przedstawiona w jedynej złożonej ofercie cena przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi.
Część II:
Przedstawiona w jedynej złożonej ofercie cena przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi.
Część III:
Przedstawiona w jedynej złożonej ofercie cena przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi.


Zapytanie ofertowe nr 13/CSM/US/2016
Szkolenie wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii” w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 13/CSM/US/2016.
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu:
Przedstawiona w jedynej złożonej ofercie cena przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi.


Zapytanie ofertowe nr 12/CSM/US/2016
Szkolenia wysokiej i niskiej wierności z endoskopii dla pracowników UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 12/CSM/US/2016.
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu:
Część I:
Brak ofert .
Część II:
Brak ofert.
 

Zapytanie ofertowe nr 11/CSM/US/2016
Szkolenia wysokiej i niskiej wierności z chirurgii i ortopedii dla pracowników UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 11/CSM/US/2016.
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu:
Część I:
Przedstawiona w jedynej złożonej ofercie cena przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi.
Część II:
Brak ofert.


Zapytanie ofertowe nr 10/CSM/US/2016
„Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej - Podstawy techniki symulacji w pielęgniarstwie” dla 10 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 10/CSM/US/2016
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu:
Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Wykonawcy i brakiem możliwości zrealizowana szkolenia w zaplanowanym terminie jedyny oferent zrezygnował pisemnie z ubiegania się o udzielenie zamówienia, tym samym unieważnia się przedmiotowe zapytanie ofertowe.


Zapytanie ofertowe nr 9/CSM/US/2016
Szkolenia dla pracowników Kliniki Kardiologii UMB realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 2 części
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 9/CSM/US/2016.
Część I
Po rozpatrzeniu ofert, według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym, do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie części I wybrano ofertę złożoną przez:
Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice
Część II
Na realizację części II zapytania ofertowego w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 11.10.2016 roku nie wpłynęła żadna oferta, tym samym postępowanie w zakresie części II zostało unieważnione.


Zapytanie ofertowe nr 8/CSM/US/2016
Szkolenia dla pracowników Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 2 części
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 8/CSM/US/2016
część I
Po rozpatrzeniu ofert, według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym, do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie części I wybrano ofertę złożoną przez:
Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice
część II
Zapytanie ofertowe w zakresie części II zostało unieważnione z powodu:
Przedstawiona w jedynej złożonej ofercie cena przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi.


Zapytanie ofertowe nr 7/CSM/US/2016
Szkolenie „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 7/CSM/US/2016.

Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Magdalena Horodeńska zam. w Lublinie.Zapytanie ofertowe nr 6/CSM/US/2016
Szkolenia wysokiej wierności realizowane w siedzibie Zamawiającego, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 3 części.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 6/CSM/US/2016.
Po rozpatrzeniu ofert, według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:
część I: Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice
część II: Laerdal Medical Poland spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice
część III: Laerdal Medical Poland spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice


 
Zapytanie ofertowe nr 5/CSM/US/2016

Szkolenie niskiej wierności - Podstawy technik symulacji – echokardiografia” dla 3 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej".
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 5/CSM/US/2016.
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 22.09.2016 roku nie wpłynęła żadna oferta.


Zapytanie ofertowe nr 4/CSM/US/2016
Szkolenia wysokiej wierności realizowane z wykorzystaniem bazy Wykonawcy w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” w podziale na 2 części.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 4/CSM/US/2016.
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 22.09.2016 roku nie wpłynęła żadna oferta.


Zapytanie ofertowe nr 3/CSM/US/2016
Szkolenia wysokiej wierności realizowane w siedzibie Zamawiającego, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 3 części.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 3/CSM/US/2016.
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15.09.2016 roku nie wpłynęła żadna oferta.


Zapytanie ofertowe nr 2/CSM/US/2016
Szkolenie „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 2/CSM/US/2016.
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu.


Zapytanie ofertowe nr 1/CSM/US/2016
Szkolenie „Podstawy ergonomii w pracy lekarza stomatologa” dla 5 osób, pracowników kierunku lekarsko –dentystycznego UMB. Szkolenie zorganizowane będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 1/CSM/US/2016.

Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Doskonalenia Zawodowego, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1.