Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2016/2017

Załączniki:

Uchwała 39/2016
Regulamin studiów doktoranckich