Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2016/2017