Regulamin studiów doktoranckich - obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 (Uchwała nr 43/2018 Senatu UMB z dnia 19.04.2018r.)

Regulamin studiów doktoranckich 2017/2018 - obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018
 (Uchwała nr 39/2017 Senatu UMB z dnia 28.04.2017r.)

Regulamin studiów doktoranckich 2016/2017 - obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 (Uchwała nr 39/2016 Senatu UMB z dnia 29.04.2016r.)