KANCLERZ UMB
mgr Konrad Raczkowski
tel. 85 748 54 14
e-mail : biuro.kanclerza@umb.edu.pl


ZASTĘPCY KANCLERZA

Z-ca Kanclerza ds. Technicznych
dr inż. arch. Jerzy Tokajuk
tel. 85 748 54 15

p.o. Z-cy Kanclerza ds. Finansowych - Kwestora
mgr Eugenia Backiel
tel. 85 748 55 17
e-mail: eugenia.backiel@umb.edu.pl


Z-ca Kwestora
mgr Joanna Karczewska
tel. 85 7485418
e-mail: joanna.karczewska@umb.edu.pl