Prodziekani Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kadencji 2012-2016

Prodziekani Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn - Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Anna Kierklo
prof. dr hab. Karol Kamiński

Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Jerzy Pałka - Prodziekan ds. Studenckich 
prof. dr hab. Lech Chrostek
dr hab. Hanna Kozłowska

Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak- Prodziekan ds. Studenckich
prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska