Prodziekani Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kadencję 2016-2020

Prodziekani Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim: 

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii - dr hab. Teresa Sierpińska
Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału i Nauczania Anglojęzycznego - dr hab. Tomasz Hryszko
Prodziekan ds. Studenckich - prof. dr hab. Anna Wasilewska

Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:
Prodziekan ds. Nauki - prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów - prof. dr hab. Milena Dąbrowska
Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału - dr hab. Michał Tomczyk
Prodziekan ds. Studenckich - dr hab. Katarzyna Winnicka

Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu
Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Bożena Dobrzycka
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów - dr hab. Ludmiła Marcinowicz
Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału - prof. dr hab. Halina Car
Prodziekan ds. Studenckich - prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
Prodziekani Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kadencję 2012-2016

Prodziekani Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn - Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Anna Kierklo
prof. dr hab. Karol Kamiński

Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:
prof. dr hab. Jerzy Pałka - Prodziekan ds. Studenckich 
prof. dr hab. Lech Chrostek
dr hab. Hanna Kozłowska

Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu:
prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak- Prodziekan ds. Studenckich
prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska