Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                            

ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl

NIP: 5420211717
REGON: 000288604


Postępowanie na usługi społeczne

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zapytanie ofertowe AZP/US/28/APP-073/PSZ/1/2019 - Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”

Zapytanie ofertowe - AZP/US/27/APP-073/ZPU/2/2019 - Marketing instytucji publicznej - szkolenie dla władz UMB
Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe AZP/US/27/APP-073/ZPU/2/2019 -
Zamawiający informuje, że w dn. 29.08.2019 roku zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą eduMKa Marek Kruk, ul. Sławińskiego 53, 15-349 Białystok


Zapytanie ofertowe - AZP/US/26/DWF-073/ZPU/1/6/2019 - Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka

Zapytanie ofertowe - AZP/US/25/APP-073/MSD/02/2019 - Zapewnienie sali szkoleniowej, wyżywienia oraz noclegów dla uczestników 5 dniowej szkoły letniej realizowanej w ramach projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - zapytanie ofertowe AZP/US/25/APP-073/MSD/02/2019 - Zamawiający informuje, że w dn. 13.08.2019 roku zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą MARGO-MEBLE s.c. Małgorzata Bojar-Stefańska Ireneusz Stefański, ul. Pogodna 16D, 15-354 Białystok


Zapytanie ofertowe - AZP/US/24/VAMP/003/2019 - Sukcesywne wykonanie rejestracji obrazu ultrasonograficznego tarczycy, tętnic szyjnych, serca, wątroby oraz pęcherzyka żółciowego ....
Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe AZP/US/24/VAMP/003/2019 - Zamawiający informuje, że w dniu 2 sierpnia 2019 r. zawarł umowy z Wykonawcami: Michał Lipiec, Giże 52/2, 19-411 Świętajno;
Magdalena Żelechowicz, ul. Wyszyńskiego 9/86, 15-888 Białystok.

Zapytanie ofertowe - AWM/NAW/14/2019/TM - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w języku angielskim w formie warsztatów praktycznych pn. „Narzędzia chemometryczne w analizach omicznych” dla pracowników i doktorantów instytucji partnerskich w ramach projektu „Opracowanie narzędzi omicznych do diagnostyki i oceny skuteczności terapii w chorobach zapalnych” współfinansowanego w ramach Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”.

Zapytanie ofertowe AWM/NAW/13/2019/TM -
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego „Współczesne trendy w zastosowaniu technik separacyjnych w połączeniu z tandemową spektrometrią mas do badań metaboliczno-lipidomiczno-proteomicznych – warsztaty praktyczne”


Zapytanie ofertowe
 AZP/US/23/TIN.074.48.2019 -
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w obiektach zabytkowych: prawo budowlane po zmianach i ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - zapytanie ofertowe AZP/US/23/TIN.074.48.2019 - Zamawiający informuje, że w dniu 12.08.2019 r. zawarł umowę z Panem Marcinem Rosegnalem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą URBLEX Marcin Rosegnal, Dębno 250, 32-852 Dębno

Zapytanie ofertowe  - AZP/US/22/DWF-073/ZPU/1/5/2019 -Szkoła tutorów akademickich. Informacja o wyniku postępowania - Zapytanie ofertowe nr AZP/US/22/DWF-073/ZPU/1/5/2019 Zamawiający informuje, że w dn. 28.06.2019 r. zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą Collegium Wratislaviense Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 123/8, 53-332 Wrocław.

Zapytanie ofertowe - AZP/US/20/APP-073/MSD/01/2019 - Zapewnienie sali szkoleniowej, wyżywienia oraz noclegów dla uczestników 5 dniowej szkoły letniej realizowanej w ramach projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - zapytanie ofertowe -AZP/US/20/APP-073/MSD/01/2019 postępowanie zostaje unieważnione.

Zapytanie ofertowe - ADN.0601/COFUND/ImPRESS/1/2019 - dotyczące dostarczenia usługi cateringowej i przygotowania obiadu w restauracji w ramach Projektu o akronimie: ImPRESS nr 754432

Zapytanie ofertowe - AZP/US/17/IOD.073.1.ZPU1/2019 - Szkolenia dla pracowników administracji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z zakresu przetwarzania danych osobowych w Uczelni Wyższej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych tzw. RODO
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - zapytanie ofertwe AZP/US/17/IOD.073.1.ZPU1/2019 - Zamawiający informuje, że w dniu 29.05.2019 r. zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia  z Maciejem Drzewieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MA Maciej Drzewiecki, u. Złota 15C, 55-093 Kiełczów.

Z
apytanie ofertowe - AZP/US/19/DWF-073/ZPU/1/4/2019 -
Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty Collegium Wratislaviense, ul. Powstańców Śląskich 123/8, 53-332 Wrocław, tj. 190.800,00 zł, przekracza środki jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj. kwotę 150.000,00 zł


Zapytanie ofertowe - AZP/US/16/CSM/1/2019 - Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu dwóch szkoleń pn. "Szkolenia stanowiskowe z zakresu obsługi sprzętu do symulacji w CSM UMB" dla 10 osób, techników i informatyków CSM

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - zapytanie ofertowe AZP/US/16/CSM/1/2019 - Zamawiający informuje, że w dniu 6 maja 2019 r. zawarł umowę z Wykonawcą - Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

Zapytanie ofertowe - AWM/NAW/5/2019/TM -
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z obsługi studentów zagranicznych przez cały cykl kształcenia dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w projekcie: „Welcome to Medical University of Bialystok (...)"


Zapytanie ofertowe - AZP/US/15/DWF-073/ZPU/1/2/2019 - Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla studentów kosmetologii - Kamuflaż medyczny
Informacja o udzieleniu zamówienia - Zamawiający informuje, że w dniu 27.03.2019 r. zawarł umowę z Wykonawcą - "AESTHETIC" Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia, ul. Szewska 4/22, 20-086 Lublin.

Zapytanie ofertowe - AZP/US/12/DWF-073/ZPU/1/2/2019 -
Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka
Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie, ponieważ jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą. Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia spowodował bardzo dużą różnicę w cenach złożonych ofert (9 ofert z cenami od 17.900,00 PLN brutto do 383.760,00 PLN brutto). Dodatkowo sposób sformułowania warunku dotyczącego doświadczenia osób prowadzących szkolenia spowodował, że został on bardzo różnie zinterpretowany przez Wykonawców, co potwierdzają złożone przez nich dokumenty. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Zamawiający nie ma możliwości porównania ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zapytanie ofertowe - AZP/US/13/DWF-073/ZPU/1/3/2019 -
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu: Szkoła tutorów akademickich
.

Zapytanie ofertowe - ABTT-074-W/01/2019 - wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej


Zapytanie ofertowe - AZP/261/US/9/DWNZ/ZPU/4/2019 -
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pn. Budowanie umiejętności komunikacji: Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia.

Informacja o udzieleniu zamówienia.
Zamawiający informuje, że w dn. 21.03.2019 r. zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn.
Zapytanie ofertowe - AZP/US/11/DWF-073/ZPU/1/1/2019 - Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla studentów kosmetologii, z podziałem na 6 części
Informacja o unieważnieniu części 5 - Kamuflaż medyczny - w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w części 5 - Kamuflaż medyczny - nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym część 5 zostaje unieważniona.
Informacja o udzieleniu zamówienia -
Zamawiający informuje, że w dniu 18 marca 2019 r. zawarł umowy z Wykonawcami: Część 1 – Centrum Mikropigmentacji Agnieszka Zapała, ul. Przytulna 1, 05-509 Julianów, Część 2 – Centrum Mikropigmentacji Agnieszka Zapała, ul. Przytulna 1, 05-509 Julianów, Część 3 – Perfect Hair Clinic SA, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3K, Część 4 – MIRALEX Sp. z o.o., ul. Lotnicza 4, 64-920 Piła, Część 6 – Perfect Hair Clinic SA, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3K.


Zapytanie ofertowe - AZP/US/10/APP-073/PSZ/2/2019  -
Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”.
Informacja o udzieleniu zamówienia 
Zamawiający informuje, że w dniu 26.02.2019 r. zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą P.U.H. ,,AMGREG” Grzegorz Stachowicz,

ul. Rycerska 77, 15-157 Białystok.

Zapytanie ofertowe - AZP/US/8/APP-073/ZPU/1/2019 - Szkolenia z obsługi aplikacji pakietu Office dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe AZP/US/8/APP-073/ZPU/1/2019 - Zamawiający informuje, że w dniu 13.03.2019 r. zawarł umowę z Wykonawcą  T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

Zapytanie ofertowe -
ABTT-074-W/01/2019 - Wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej

Zapytanie ofertowe -
AWM/NAW/2/2019/TM -
Usługa szkoleniowa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu specjalistycznych warsztatów języka angielskiego we współpracy międzynarodowej dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej


Zapytanie ofertowe - AZP/US/6/ABK-073/1/TD/2019 - Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji
interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB
Informacja o udzieleniu zamówienia - Zapytanie ofertowe nr AZP/US/6/ABK-073/1/TD/2019 - Zamawiający informuje, że w dniu 26.02.2019 r. zawarł umowę z Wykonawcą M-Szkolenia Marek Salwowski, ul. Władysława Gębika 21 lok. 3, 10-691 Olsztyn

Zapytanie ofertowe -
AZP/US/5/APP-073/CSM/9/2019 - Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego


Zapytanie ofertowe -
AWM/NAW/1/2019/TM - Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji warsztatów międzykulturowych dla pracowników UMB wraz z sesjami mentoringowymi w ramach projektu dofinansowanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Zapytanie ofertowe - AZP/US/3/APP-073/GER/1/2019 -
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym

Informacja o udzieleniu zamówienia –  Zamawiający informuje, że w dn. 28.01.2019 roku zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą: Joanną Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych 21-077 Spiczyn, Stoczek 9

Zapytanie ofertowe - AZP/US/2/CSM/19/2019 z dnia 07.01.2019 r. dotyczące przygotowania i przeprowadzenia, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego 2 kursów (podstawowego i zaawansowanego) z zakresu symulacji medycznej niskiej wierności dla 18 osób

Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe - AZP/US/2/CSM/19/2019 - Zamawiający informuje, że w dniu 04.02.2019 r. zawarł umowę o udzielenie z Wykonawcą Europejskie Centrum Doradztwa  Sp. z o.o., ul. Ułanów 7, 20-554 Lublin

Zapytanie ofertowe - AZP/US/1/CSM/20/2019 - Przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego 5-dniowego kursu dla 17 pracowników UMB, w zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminów typu OSCE
Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe - AZP/US/1/CSM/20/2019 - Zamawiający informuje, że w dniu 15.01.2019 r. zawarł umowę o udzielenie z Wykonawcą Kamil Torres Meduniv, ul. Skowronkowa 90E, 20-832 Lublin

Zapytanie ofertowe - AZP/US/32/DWL-073/ZPU/6/2018 - warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej
Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe - AZP/US/32/DWL-073/ZPU/6/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 21.01.2019 r. zawarł umowę z Wykonawcą: "ProfiMedical Bestry, Wichary" Sp. J. , ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice.

Zapytanie ofertowe - AZP/US/30/DWL-073/ZPU/2/2018 - Kurs języka angielskiego z elementami języka medycznego dla kadry dydaktycznej UMB
Informacja o udzieleniu zamówienia – zapytanie ofertowe - AZP/US/30/DWL-073/ZPU/2/2018 - Zamawiający informuje, że w dn. 09.0
1.2019 roku zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą: Ośrodek Nauczania Języków Obcych "Języki Świata", ul. Sienkiewicza 49/312, 15-002 Białystok


Zapytanie ofertowe - AZP/US/31/APP-073/CSM/8/2018 - dotyczące przygotowania i przeprowadzenia dwóch edycji szkolenia pn. „Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego” dla 10 pracowników UMB
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - Zapytanie ofertowe AZP/US/31/APP-073/CSM/8/2018 - Zamawiający informuje, że z powodu niemożliwości ustalenia z uwagi na ferie zimowe, wspólnego terminu dla wszystkich uczestników szkolenia w wyznaczonym terminie tj. w styczniu 2019 r. postępowanie zostaje unieważnione

Zapytanie ofertowe - AZP/US/29/RKO/ZP/2018 - Ś
wiadczenie usług pocztowych

Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe - AZP/US/29/RKO/ZP/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 21.12.2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą - Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa


Zapytanie ofertowe - AZP/US/28/DWL-073/ZPU/1/2018 - warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr AZP/US/28/DWL-073/ZPU/1/2018 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

Zapytanie ofertowe - ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.17.2018 - dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach projektu MOBITZapytanie ofertowe - AZP/US/27/APP-073/GER/1/2018 - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: " Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym"
Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe - AZP/US/27/APP-073/GER/1/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 03.12.2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą - Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 21-077 Spiczyn, Stoczek 9.

Zapytanie ofertowe - AZP/US/26/APP-073/GER/2/2018 - świadczenie usługi cateringowej w trakcie warsztatów realizowanych w ramach projektu " Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym"
Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe - AZP/US/26/APP-073/GER/2/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 07.12.2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą - "CASABLANCA CATERING" Sp. z o.o., ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Białystok.Zapytanie ofertowe - AZP/US/24/CSM/18/2018- Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego dla instruktorów symulacji medycznej niskiej wierności, 18 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe - AZP/US/24/CSM/18/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 29.11.2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą - SIMEDU Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra.

Zapytanie ofertowe nr ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.16.2018 - wykonanie usługi cateringowej na spotkanie konsorcjantów realizujących projekt pn." „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej.”, akronim: MOBIT", realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Informacja o udzieleniu zamówienia nr ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.16.2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 17.10.2018 udzielił zamówienia Wykonawcy Arsenał Nowa Restauracja.


Zapytanie ofertowe nr AZP/US/21/APP-073/CSM/7/2018 - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia: "Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych dla nauczycieli akademickich UMB"

Informacja o udzieleniu zamówienia –zapytanie ofertowe - AZP/US/21/APP-073/CSM/7/2018

Zamawiający informuje, że w dniu 20 września 2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą: Medycyna Praktyczna – Szkolenia s.c., ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków.

Zapytanie ofertowe nr AGU/K3/09/2018 - dostarczenie usługi cateringowej w ramach Projektu pn. ”Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”

Zapytanie ofertowe nr AGU/K2/09/2018 -
dostarczenie usługi cateringowej w ramach Projektu pn. ”Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”

Zapytanie ofertowe nr AGU/K1/09/2018 - dostarczenie usługi cateringowej w ramach Projektu pn. ”Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”

Zapytanie ofertowe nr AZP/US/20/DWF-073/KADRA/5/2018 -Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Wykorzystanie informatycznych baz danych do interpretacji wyników z zakresu analiz omicznych

Informacja o udzieleniu zamówienia – zapytanie ofertowe - AZP/US/20/DWF-073/KADRA/5/2018 - Zamawiający informuje, że w dn. 06.08.2018 r. zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą Marta Kordalewska, ul. Macieja Kamieńskiego 9b/44, 80-170 Gdańsk

Zapytanie ofertowe nr AZP/US/19/AGU-231/B/1/2018 - Wykonywanie usług w zakresie badań sądowo – lekarskich, wydawania opinii sądowo – lekarskich w sprawach karnych, cywilnych, ubezpieczeniowych, wykonywanie sądowo – lekarskich sekcji zwłok na potrzeby Zakładu Medycyny Sądowej UMB.

Informacja o udzieleniu zamówienia – zapytanie ofertowe - AZP/US/19/AGU-231/B/1/2018. Zamawiający informuje, że w dniu:

01.07.2018 r. zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcami:

- Adam Sackiewicz, ul. A. Mickiewicza 39/39, 15-213 Białystok,

- Magdalena Okłota-Horba, ul. Wesoła 9/3 15-307 Białystok,

01.08.2018 r. zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcami:

- Milena Kaszuba, ul. J. Waszyngtona 12/223, 15-274 Białystok,

- Marcin Filimoniuk, ul. Łagodna 4, 17-200 HajnówkaZapytanie ofertowe nr AZP/US/18/CSM/9/2018 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu standaryzacji rejestrowania działań podczas ćwiczeń oraz egzaminów OSCE w symulacji medycznej dla 6 techników Centrum Symulacji Medycznej.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia –
zapytanie ofertowe - AZP/US/18/CSM/9/2018

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.Zapytanie ofertowe nr AZP/US/17/CSM/8/2018 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu standaryzacji rejestrowania działań podczas ćwiczeń oraz egzaminów OSCE w symulacji medycznej dla 6 techników Centrum Symulacji Medycznej.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia –
zapytanie ofertowe - AZP/US/17/CSM/8/2018

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.


 Zapytanie ofertowe - AZP/US/10/DWF-073/KADRA/3/2018 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Zarządzanie Informacją Medyczną – zasady dobrych praktyk” w ramach projektu: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”

Informacja o udzieleniu zamówienia –zapytanie ofertowe - AZP/US/10/DWF-073/KADRA/3/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 11 maja 2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą: Marta Kinderman, 03-810 Warszawa, ul. Gocławska 9A/112.Zapytanie ofertowe nr 2018/BPLUS/ZO/04 - Wykonanie usługi cateringowej podczas konferencji naukowej Towards Comprehensove Population Studies – Bialystok + 13 i 14 kwietnia 2018 r.
Zapytanie ofertowe nr ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/8/2018 -
dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim MOBITZapytanie ofertowe nr AZP/US/7/DWF-073/KADRA/1/2018 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Zarządzanie informacją o pacjencie oraz informacją kierowaną do pacjenta” w ramach projektu: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”
Informacja o udzieleniu zamówienia - AZP/US/7/DWF-073/KADRA/1/2018  - Zamawiający informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą: Anna Gołda, Agnieszka Skowron, Barbara Wiśniowska, Zakład Farmacji Społecznej UJCM, ul. Medyczna 9, 30-688 KrakówZapytanie ofertowe nr AZP/US/8/DWF-073/KADRA/2/2018 -
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Wykorzystanie design thinking do nauczania farmacji klinicznej” w ramach projektu: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”

 Informacja o udzieleniu zamówienia - AZP/US/8/DWF-073/KADRA/2/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą: Karolem Sebastianem Szczukiewiczem, ul. Jana Kazimierza 60/77, 01-248 Warszawa.

Zapytanie ofertowe nr
ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/1/2018
- wykonanie usługi cateringowej na spotkanie członków organizacji partnerskich kick-off meeting realizujących projekt pn." „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową”, akronim: ImPRESS, realizowanego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, współfinansowanego przez Komisję Europejską i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapytanie ofertowe nr ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/2/2018 - zorganizowanie kolacji - usługi restauracyjnej na spotkanie członków organizacji partnerskich kick-off meeting realizujących projekt pn." „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową”, akronim: ImPRESS, realizowanego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, współfinansowanego przez Komisję Europejską i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów na kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-D.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij