Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                            

ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl

NIP: 5420211717
REGON: 000288604


Postępowanie na usługi społeczne

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zapytanie ofertowe - AWM/NAW/5/2019/TM - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z obsługi studentów zagranicznych przez cały cykl kształcenia dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w projekcie: „Welcome to Medical University of Bialystok (...)"


Zapytanie ofertowe - AZP/US/15/DWF-073/ZPU/1/2/2019 - Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla studentów kosmetologii - Kamuflaż medyczny


Zapytanie ofertowe - AZP/US/12/DWF-073/ZPU/1/2/2019 -
Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka

Zapytanie ofertowe - AZP/US/13/DWF-073/ZPU/1/3/2019 -
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu: Szkoła tutorów akademickich
.

Zapytanie ofertowe - ABTT-074-W/01/2019 - wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej


Zapytanie ofertowe - AZP/261/US/9/DWNZ/ZPU/4/2019 -
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pn. Budowanie umiejętności komunikacji: Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia.


Zapytanie ofertowe - AZP/US/11/DWF-073/ZPU/1/1/2019 - Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla studentów kosmetologii, z podziałem na 6 części
Informacja o unieważnieniu części 5 - Kamuflaż medyczny - w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w części 5 - Kamuflaż medyczny - nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym część 5 zostaje unieważniona.

Zapytanie ofertowe - AZP/US/10/APP-073/PSZ/2/2019  -
Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”.
Informacja o udzieleniu zamówienia 
Zamawiający informuje, że w dniu 26.02.2019 r. zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą P.U.H. ,,AMGREG” Grzegorz Stachowicz,

ul. Rycerska 77, 15-157 Białystok.

Zapytanie ofertowe - AZP/US/8/APP-073/ZPU/1/2019 - Szkolenia z obsługi aplikacji pakietu Office dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Zapytanie ofertowe -
ABTT-074-W/01/2019 - Wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej

Zapytanie ofertowe -
AWM/NAW/2/2019/TM -
Usługa szkoleniowa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu specjalistycznych warsztatów języka angielskiego we współpracy międzynarodowej dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej


Zapytanie ofertowe - AZP/US/6/ABK-073/1/TD/2019 - Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji
interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB


Zapytanie ofertowe -
AZP/US/5/APP-073/CSM/9/2019 - Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego


Zapytanie ofertowe -
AWM/NAW/1/2019/TM - Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji warsztatów międzykulturowych dla pracowników UMB wraz z sesjami mentoringowymi w ramach projektu dofinansowanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Zapytanie ofertowe - AZP/US/3/APP-073/GER/1/2019 -
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym

Informacja o udzieleniu zamówienia –  Zamawiający informuje, że w dn. 28.01.2019 roku zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą: Joanną Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych 21-077 Spiczyn, Stoczek 9

Zapytanie ofertowe - AZP/US/2/CSM/19/2019 z dnia 07.01.2019 r. dotyczące przygotowania i przeprowadzenia, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego 2 kursów (podstawowego i zaawansowanego) z zakresu symulacji medycznej niskiej wierności dla 18 osób

Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe - AZP/US/2/CSM/19/2019 - Zamawiający informuje, że w dniu 04.02.2019 r. zawarł umowę o udzielenie z Wykonawcą Europejskie Centrum Doradztwa  Sp. z o.o., ul. Ułanów 7, 20-554 Lublin

Zapytanie ofertowe - AZP/US/1/CSM/20/2019 - Przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego 5-dniowego kursu dla 17 pracowników UMB, w zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminów typu OSCE
Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe - AZP/US/1/CSM/20/2019 - Zamawiający informuje, że w dniu 15.01.2019 r. zawarł umowę o udzielenie z Wykonawcą Kamil Torres Meduniv, ul. Skowronkowa 90E, 20-832 Lublin

Zapytanie ofertowe - AZP/US/32/DWL-073/ZPU/6/2018 - warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej
Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe - AZP/US/32/DWL-073/ZPU/6/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 21.01.2019 r. zawarł umowę z Wykonawcą: "ProfiMedical Bestry, Wichary" Sp. J. , ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice.

Zapytanie ofertowe - AZP/US/30/DWL-073/ZPU/2/2018 - Kurs języka angielskiego z elementami języka medycznego dla kadry dydaktycznej UMB
Informacja o udzieleniu zamówienia – zapytanie ofertowe - AZP/US/30/DWL-073/ZPU/2/2018 - Zamawiający informuje, że w dn. 09.0
1.2019 roku zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą: Ośrodek Nauczania Języków Obcych "Języki Świata", ul. Sienkiewicza 49/312, 15-002 Białystok


Zapytanie ofertowe - AZP/US/31/APP-073/CSM/8/2018 - dotyczące przygotowania i przeprowadzenia dwóch edycji szkolenia pn. „Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego” dla 10 pracowników UMB
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - Zapytanie ofertowe AZP/US/31/APP-073/CSM/8/2018 - Zamawiający informuje, że z powodu niemożliwości ustalenia z uwagi na ferie zimowe, wspólnego terminu dla wszystkich uczestników szkolenia w wyznaczonym terminie tj. w styczniu 2019 r. postępowanie zostaje unieważnione

Zapytanie ofertowe - AZP/US/29/RKO/ZP/2018 - Ś
wiadczenie usług pocztowych

Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe - AZP/US/29/RKO/ZP/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 21.12.2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą - Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa


Zapytanie ofertowe - AZP/US/28/DWL-073/ZPU/1/2018 - warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr AZP/US/28/DWL-073/ZPU/1/2018 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

Zapytanie ofertowe - ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.17.2018 - dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach projektu MOBITZapytanie ofertowe - AZP/US/27/APP-073/GER/1/2018 - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: " Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym"
Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe - AZP/US/27/APP-073/GER/1/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 03.12.2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą - Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 21-077 Spiczyn, Stoczek 9.

Zapytanie ofertowe - AZP/US/26/APP-073/GER/2/2018 - świadczenie usługi cateringowej w trakcie warsztatów realizowanych w ramach projektu " Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym"
Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe - AZP/US/26/APP-073/GER/2/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 07.12.2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą - "CASABLANCA CATERING" Sp. z o.o., ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Białystok.Zapytanie ofertowe - AZP/US/24/CSM/18/2018- Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego dla instruktorów symulacji medycznej niskiej wierności, 18 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 Informacja o udzieleniu zamówienia - zapytanie ofertowe - AZP/US/24/CSM/18/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 29.11.2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą - SIMEDU Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra.

Zapytanie ofertowe nr ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.16.2018 - wykonanie usługi cateringowej na spotkanie konsorcjantów realizujących projekt pn." „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej.”, akronim: MOBIT", realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Informacja o udzieleniu zamówienia nr ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.16.2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 17.10.2018 udzielił zamówienia Wykonawcy Arsenał Nowa Restauracja.


Zapytanie ofertowe nr AZP/US/21/APP-073/CSM/7/2018 - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia: "Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych dla nauczycieli akademickich UMB"

Informacja o udzieleniu zamówienia –zapytanie ofertowe - AZP/US/21/APP-073/CSM/7/2018

Zamawiający informuje, że w dniu 20 września 2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą: Medycyna Praktyczna – Szkolenia s.c., ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków.

Zapytanie ofertowe nr AGU/K3/09/2018 - dostarczenie usługi cateringowej w ramach Projektu pn. ”Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”

Zapytanie ofertowe nr AGU/K2/09/2018 -
dostarczenie usługi cateringowej w ramach Projektu pn. ”Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”

Zapytanie ofertowe nr AGU/K1/09/2018 - dostarczenie usługi cateringowej w ramach Projektu pn. ”Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”

Zapytanie ofertowe nr AZP/US/20/DWF-073/KADRA/5/2018 -Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Wykorzystanie informatycznych baz danych do interpretacji wyników z zakresu analiz omicznych

Informacja o udzieleniu zamówienia – zapytanie ofertowe - AZP/US/20/DWF-073/KADRA/5/2018 - Zamawiający informuje, że w dn. 06.08.2018 r. zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą Marta Kordalewska, ul. Macieja Kamieńskiego 9b/44, 80-170 Gdańsk

Zapytanie ofertowe nr AZP/US/19/AGU-231/B/1/2018 - Wykonywanie usług w zakresie badań sądowo – lekarskich, wydawania opinii sądowo – lekarskich w sprawach karnych, cywilnych, ubezpieczeniowych, wykonywanie sądowo – lekarskich sekcji zwłok na potrzeby Zakładu Medycyny Sądowej UMB.

Informacja o udzieleniu zamówienia – zapytanie ofertowe - AZP/US/19/AGU-231/B/1/2018. Zamawiający informuje, że w dniu:

01.07.2018 r. zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcami:

- Adam Sackiewicz, ul. A. Mickiewicza 39/39, 15-213 Białystok,

- Magdalena Okłota-Horba, ul. Wesoła 9/3 15-307 Białystok,

01.08.2018 r. zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcami:

- Milena Kaszuba, ul. J. Waszyngtona 12/223, 15-274 Białystok,

- Marcin Filimoniuk, ul. Łagodna 4, 17-200 HajnówkaZapytanie ofertowe nr AZP/US/18/CSM/9/2018 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu standaryzacji rejestrowania działań podczas ćwiczeń oraz egzaminów OSCE w symulacji medycznej dla 6 techników Centrum Symulacji Medycznej.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia –
zapytanie ofertowe - AZP/US/18/CSM/9/2018

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.Zapytanie ofertowe nr AZP/US/17/CSM/8/2018 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu standaryzacji rejestrowania działań podczas ćwiczeń oraz egzaminów OSCE w symulacji medycznej dla 6 techników Centrum Symulacji Medycznej.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia –
zapytanie ofertowe - AZP/US/17/CSM/8/2018

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.


 Zapytanie ofertowe - AZP/US/10/DWF-073/KADRA/3/2018 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Zarządzanie Informacją Medyczną – zasady dobrych praktyk” w ramach projektu: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”

Informacja o udzieleniu zamówienia –zapytanie ofertowe - AZP/US/10/DWF-073/KADRA/3/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 11 maja 2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą: Marta Kinderman, 03-810 Warszawa, ul. Gocławska 9A/112.Zapytanie ofertowe nr 2018/BPLUS/ZO/04 - Wykonanie usługi cateringowej podczas konferencji naukowej Towards Comprehensove Population Studies – Bialystok + 13 i 14 kwietnia 2018 r.
Zapytanie ofertowe nr ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/8/2018 -
dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim MOBITZapytanie ofertowe nr AZP/US/7/DWF-073/KADRA/1/2018 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Zarządzanie informacją o pacjencie oraz informacją kierowaną do pacjenta” w ramach projektu: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”
Informacja o udzieleniu zamówienia - AZP/US/7/DWF-073/KADRA/1/2018  - Zamawiający informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą: Anna Gołda, Agnieszka Skowron, Barbara Wiśniowska, Zakład Farmacji Społecznej UJCM, ul. Medyczna 9, 30-688 KrakówZapytanie ofertowe nr AZP/US/8/DWF-073/KADRA/2/2018 -
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Wykorzystanie design thinking do nauczania farmacji klinicznej” w ramach projektu: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”

 Informacja o udzieleniu zamówienia - AZP/US/8/DWF-073/KADRA/2/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą: Karolem Sebastianem Szczukiewiczem, ul. Jana Kazimierza 60/77, 01-248 Warszawa.

Zapytanie ofertowe nr
ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/1/2018
- wykonanie usługi cateringowej na spotkanie członków organizacji partnerskich kick-off meeting realizujących projekt pn." „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową”, akronim: ImPRESS, realizowanego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, współfinansowanego przez Komisję Europejską i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapytanie ofertowe nr ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/2/2018 - zorganizowanie kolacji - usługi restauracyjnej na spotkanie członków organizacji partnerskich kick-off meeting realizujących projekt pn." „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową”, akronim: ImPRESS, realizowanego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, współfinansowanego przez Komisję Europejską i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów na kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-D.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij