Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                            

ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl

NIP: 5420211717
REGON: 000288604


Wyszukiwarka zarządzeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 8/2018

zarządzenie nr 8/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości własnego funduszu stypendialnego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2017/2018

zarządzenie nr: 7/2018

zarządzenie nr 7/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 5/2018

zarządzenie nr 5/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 4/2018

zarządzenie nr 4/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli akademickich za udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów w Języku Angielskim Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim English Division na rok akademicki 2017/2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 3/2018

zarządzenie nr 3/2018

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 33/14 w sprawie z dnia 8.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2/2018

zarządzenie nr 2/2018

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 56/15 w sprawie z dnia 14.12.2015r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.10.2017r. Tracą moc Zarządzenia: 11/15, 9/17, 26/17.

zarządzenie nr: 1/2018

zarządzenie nr 1/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli dotyczącej stanu ochrony dokumentacji i informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie w Kancelarii Materiałów Niejawnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 69/2017

zarządzenie nr 69/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie monitorowania udzielanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pomocy de minimis i otrzymanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pomocy publicznej, w szczególności pomocy de minimis

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 68/2017

zarządzenie nr 68/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 47/2017 w sprawie przeprowadzenia w roku 2017 okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 67/2017

zarządzenie nr 67/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia Katedry Stomatologii Zintegrowanej na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 29.11.2017

zarządzenie nr: 66/2017

zarządzenie nr 66/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przekształcenia Zakładu Stomatologii Społecznej i Profilaktyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 29.11.2017

zarządzenie nr: 65/2017

zarządzenie nr 65/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 64/2017

zarządzenie nr 64/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia czasu pracy w 2018 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 63/2017

zarządzenie nr 63/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 53/2017 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Inwentaryzacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 62/2017

zarządzenie nr 62/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i wydziałowych komisjach rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2017/2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 61/2017

zarządzenie nr 61/2017

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 48/16 w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w danym roku akademickim

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.10.2017 r.

zarządzenie nr: 60/2017

zarządzenie nr 60/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 59/2017

zarządzenie nr 59/2017

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 64/16 w sprawie w sprawie wprowadzenia listy przedmiotów zawodowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2017/2018.

zarządzenie nr: 58/2017

zarządzenie nr 58/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie drugiego naboru uzupełniającego na Studia Doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 57/2017

zarządzenie nr 57/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 56/2017

zarządzenie nr 56/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 55/2017

zarządzenie nr 55/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 14/14 w sprawie wprowadzenia Procedury określającej zasady powierzania pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz zatrudniania osób do zadań związanych z realizacją projektów i zadań finansowanych lub współfinansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zwiększania wynagrodzeń z w/w źródeł

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.10.2017 r.

zarządzenie nr: 54/2017

zarządzenie nr 54/2017

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 47/16 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 52/2017

zarządzenie nr 52/2017

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 51/14 w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 24.09.2017 r.

zarządzenie nr: 53/2017

zarządzenie nr 53/2017

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 61/10 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Inwentaryzacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

zmienione/uchylone przez 63/2017

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij