Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                            

ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl

NIP: 5420211717
REGON: 000288604


Wyszukiwarka zarządzeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 66/2018

zarządzenie nr 66/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych w USD za kształcenie studentów na studiach anglojęzycznych, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2018/2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 65/2018

zarządzenie nr 65/2018

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 33/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 64/2018

zarządzenie nr 64/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia algorytmu wyliczania wysokości wynagrodzenia dla Kierowników projektów i innych osób zaangażowanych w zarządzanie projektem

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 63/2018

zarządzenie nr 63/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 62/2018

zarządzenie nr 62/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 61/2018

zarządzenie nr 61/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 60/2018

zarządzenie nr 60/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie określenia wzorów dokumentów i oświadczeń w postępowaniach konkursowych: na stanowiska nauczycieli akademickich oraz do pełnienia funkcji kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej i naukowej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie Rektora nr 40/2012 z dnia 4.09.2012r.

zarządzenie nr: 59/2018

zarządzenie nr 59/2018

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 33/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 58/2018

zarządzenie nr 58/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 57/2018

zarządzenie nr 57/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 56/2018

zarządzenie nr 56/2018

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 59/2017 w sprawie wprowadzenia listy przedmiotów zawodowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 55/2018

zarządzenie nr 55/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i wydziałowych komisjach rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2018/2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 54/2018

zarządzenie nr 54/2018

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 29/2018 w sprawie utworzenia Zakładu Kosmetologii Specjalistycznej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 53/2018

zarządzenie nr 53/2018

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 54/2017 w sprawie Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 52/2018

zarządzenie nr 52/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie uzyskania przez nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku międzynarodowego numeru Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 51/2018

zarządzenie nr 51/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie drugiego naboru uzupełniającego na studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 50/2018

zarządzenie nr 50/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 30/2004 Rektora z dnia 01.09.2004r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 49/2018

zarządzenie nr 49/2018

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 22/13 w sprawie zagranicznych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 48/2018

zarządzenie nr 48/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 5/2008 z 27.02.2008r. w sprawie zasad postępowania z nieprzydatnymi składnikami majątkowymi oraz powołania Komisji Opiniodawczo-Likwidacyjnej

Status Obowiązujące

Uwagi Zmiana Zarządzenia Rektora nr 5/2008 z 27.02.2008r.

zarządzenie nr: 47/2018

zarządzenie nr 47/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zagospodarowania i Sprzedaży Składników Majątkowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 46/2018

zarządzenie nr 46/2018

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 24/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora nr 24/2018 z dnia 4.06.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 45/2018

zarządzenie nr 45/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych pracowników Uczelni

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie nr 17/2000 Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku z dnia 18 maja 2000r.

zarządzenie nr: 44/2018

zarządzenie nr 44/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia znowelizowanego „Regulaminu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 43/2018

zarządzenie nr 43/2018

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 65/16 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmu części nieruchomości, powierzchni w budynkach oraz majątku trwałego i niskocennego, stanowiącego własność Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 42/2018

zarządzenie nr 42/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie drugiego naboru uzupełniającego na stacjonarne Międzynarodowe Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij