Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                            

ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl

NIP: 5420211717
REGON: 000288604


Wyszukiwarka zarządzeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 47/2017

zarządzenie nr 47/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przeprowadzenia w roku 2017 okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 48/2017

zarządzenie nr 48/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zasad postępowania z kluczami do pomieszczeń w budynkach w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 46/2017

zarządzenie nr 46/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 30/2004 Rektora z dnia 01.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” zmienionego zarządzeniami 6/10, 10/11 i 8/16

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 45/2017

zarządzenie nr 45/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 31/2017 w sprawie wprowadzenia Procedury korzystania z monitoringu wizyjnego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 44/2017

zarządzenie nr 44/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 41/2017 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne wnoszone przez studentów cudzoziemców studiujących w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w roku akademickim 2017/2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 43/2017

zarządzenie nr 43/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia Centrum Symulacji Medycznej jako jednostki ogólnouczelnianej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 28.06.2017 r.

zarządzenie nr: 42/2017

zarządzenie nr 42/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia Kliniki Pediatrii i Chorób Płuc na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 28.06.2017 r.

zarządzenie nr: 41/2017

zarządzenie nr 41/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne wnoszone przez studentów cudzoziemców studiujących w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w roku akademickim 2017/2018

zmienione/uchylone przez 44/2017

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 40/2017

zarządzenie nr 40/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 39/2017

zarządzenie nr 39/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2017/2018r.

zarządzenie nr: 38/2017

zarządzenie nr 38/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od początku roku akademickiego 2017/2018 r.

zarządzenie nr: 37/2017

zarządzenie nr 37/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 55/16 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 36/2017

zarządzenie nr 36/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie w związku z przyznaniem przez Komisję Europejską w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND perspektywy finansowej Horyzont 2020, finansowania Projektu nr 754432-ImPRESS pt. International Interdysciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics . Supporting the career and training in omic - based research and biostatistics by inter-national and - sectoral mobility (Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilności międzynarodową i międzysektorową) oraz składaniem wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego do MNiSzW o współfinansowanie kosztów stanowiących wkład własny UMB ze środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 35/2017

zarządzenie nr 35/2017

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 53/13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.07.2017

zarządzenie nr: 34/2017

zarządzenie nr 34/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L.Zamenhofa w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 33/2017

zarządzenie nr 33/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 32/2017

zarządzenie nr 32/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie naboru uzupełniającego na Studia Doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 31/2017

zarządzenie nr 31/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Procedury korzystania z monitoringu wizyjnego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zmienione/uchylone przez 45/2017

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 30/2017

zarządzenie nr 30/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 31/15 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 28/2017

zarządzenie nr 28/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zastąpienia zasad obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku dotyczących prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, Regulaminem dotyczącym prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 27/2017

zarządzenie nr 27/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu finansowania, realizacji oraz rozliczania zadań badawczych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach dotacji podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 29/2017

zarządzenie nr 29/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej na Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 26/2017

zarządzenie nr 26/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 18/13 w sprawie ustalenia wskaźników kosztów pośrednich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 25/2017

zarządzenie nr 25/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 12/14 w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 24/2017

zarządzenie nr 24/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 70/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.05.2017 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij