Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                            

ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl

NIP: 5420211717
REGON: 000288604


Wyszukiwarka zarządzeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 24/2017

zarządzenie nr 24/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 70/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.05.2017 r.

zarządzenie nr: 23/2017

zarządzenie nr 23/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia procedury zaliczenia nauczycieli akademickich do minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów UMB

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 22/2017

zarządzenie nr 22/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 34/16 dotyczącym ustalenia wysokości opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 22/2017

zarządzenie nr 22/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 34/16 dotyczącym ustalenia wysokości opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 21/2017

zarządzenie nr 21/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Kliniki Chirurgii Dziecięcej na Klinikę Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 28.04.2017 r.

zarządzenie nr: 20/2017

zarządzenie nr 20/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu ramowego roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 19/2017

zarządzenie nr 19/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 18/17

zarządzenie nr 18/17

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 17/2017

zarządzenie nr 17/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 19/15 w sprawie w sprawie szczegółowych warunków i zasad przenoszenia studentów z innych uczelni na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 15/2017

zarządzenie nr 15/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie organizacji stałego dyżuru w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 16/2017

zarządzenie nr 16/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 14/2017

zarządzenie nr 14/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 71/16 w sprawie w sprawie ustalenia „Procedury postępowania antykorupcyjnego dla podmiotów leczniczych, dla których Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest podmiotem tworzącym, bądź w których posiada co najmniej 51% kapitału zakładowego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 13/2017

zarządzenie nr 13/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie odpłatności za miejsce w Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 r.

zarządzenie nr: 12/2017

zarządzenie nr 12/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 11/2017

zarządzenie nr 11/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 38/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 10/2017

zarządzenie nr 10/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 4/2017 w sprawie w sprawie postępowania z ostrymi narzędziami służącymi do cięcia, kłucia oraz mogącymi powodować zranienia oraz Procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku wystąpienia narażenia zawodowego na zakażenie HIV, HBV, HCV

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 9/2017

zarządzenie nr 9/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 18/13 w sprawie ustalenia wskaźników kosztów pośrednich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 8/2017

zarządzenie nr 8/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stanowiącym załącznik do Zarządzenia 33/14 Rektora z dnia 8.05.2014 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 7/2017

zarządzenie nr 7/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zmiany nazwy Zakładu Technologii i Towaroznawstwa Żywności na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 6/2017

zarządzenie nr 6/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.03.2017 r.

zarządzenie nr: 5/2017

zarządzenie nr 5/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 5/2008 zmienionego zarządzeniami 24/2010 i 50/2010 w sprawie zasad postępowania z nieprzydatnymi składnikami majątkowymi oraz powołania Komisji Opiniodawczo-Likwidacyjnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 4/2017

zarządzenie nr 4/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami służącymi do cięcia, kłucia oraz mogącymi powodować zranienia oraz Procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku wystąpienia narażenia zawodowego na zakażenie HIV, HBV, HCV

zmienione/uchylone przez 10/2017

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 3/2017

zarządzenie nr 3/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 21/13 w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz innych krajowych wyjazdów nauczycieli akademickich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1/2017

zarządzenie nr 1/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli dotyczącej stanu ochrony dokumentacji i informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie w Kancelarii Materiałów Niejawnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2/2017

zarządzenie nr 2/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie określenia trybu udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom UMB

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij