Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                            

ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl

NIP: 5420211717
REGON: 000288604


Wyszukiwarka zarządzeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 59/2017

zarządzenie nr 59/2017

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 64/16 w sprawie w sprawie wprowadzenia listy przedmiotów zawodowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2017/2018.

zarządzenie nr: 58/2017

zarządzenie nr 58/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie drugiego naboru uzupełniającego na Studia Doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 57/2017

zarządzenie nr 57/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 56/2017

zarządzenie nr 56/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 55/2017

zarządzenie nr 55/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 14/14 w sprawie wprowadzenia Procedury określającej zasady powierzania pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz zatrudniania osób do zadań związanych z realizacją projektów i zadań finansowanych lub współfinansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zwiększania wynagrodzeń z w/w źródeł

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.10.2017 r.

zarządzenie nr: 54/2017

zarządzenie nr 54/2017

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 47/16 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 52/2017

zarządzenie nr 52/2017

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 51/14 w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 24.09.2017 r.

zarządzenie nr: 53/2017

zarządzenie nr 53/2017

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 61/10 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Inwentaryzacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 51/2017

zarządzenie nr 51/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 12/14 w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 50/2017

zarządzenie nr 50/2017

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 2/16 w sprawie wysokości stawek za ponadwymiarowe godziny dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 49/2017

zarządzenie nr 49/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie naboru uzupełniającego na Studia Doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 47/2017

zarządzenie nr 47/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przeprowadzenia w roku 2017 okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 48/2017

zarządzenie nr 48/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zasad postępowania z kluczami do pomieszczeń w budynkach w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 46/2017

zarządzenie nr 46/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 30/2004 Rektora z dnia 01.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” zmienionego zarządzeniami 6/10, 10/11 i 8/16

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 45/2017

zarządzenie nr 45/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 31/2017 w sprawie wprowadzenia Procedury korzystania z monitoringu wizyjnego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 44/2017

zarządzenie nr 44/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 41/2017 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne wnoszone przez studentów cudzoziemców studiujących w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w roku akademickim 2017/2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 43/2017

zarządzenie nr 43/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia Centrum Symulacji Medycznej jako jednostki ogólnouczelnianej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 28.06.2017 r.

zarządzenie nr: 42/2017

zarządzenie nr 42/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia Kliniki Pediatrii i Chorób Płuc na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 28.06.2017 r.

zarządzenie nr: 41/2017

zarządzenie nr 41/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne wnoszone przez studentów cudzoziemców studiujących w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w roku akademickim 2017/2018

zmienione/uchylone przez 44/2017

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 40/2017

zarządzenie nr 40/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 39/2017

zarządzenie nr 39/2017

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 27/16 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2017/2018r.

zarządzenie nr: 38/2017

zarządzenie nr 38/2017

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 26/16 w sprawie wprowadzenia Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od początku roku akademickiego 2017/2018 r.

zarządzenie nr: 37/2017

zarządzenie nr 37/2017

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 55/16 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 36/2017

zarządzenie nr 36/2017

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie w związku z przyznaniem przez Komisję Europejską w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND perspektywy finansowej Horyzont 2020, finansowania Projektu nr 754432-ImPRESS pt. International Interdysciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics . Supporting the career and training in omic - based research and biostatistics by inter-national and - sectoral mobility (Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilności międzynarodową i międzysektorową) oraz składaniem wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego do MNiSzW o współfinansowanie kosztów stanowiących wkład własny UMB ze środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 35/2017

zarządzenie nr 35/2017

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 53/13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.07.2017

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij