Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                            

ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl

NIP: 5420211717
REGON: 000288604


Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 131/2017

uchwała nr 131/2017

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 90/2015 z dnia 18.11.2015 r. oraz wyrażenia zgody na zwiększenie wkładu własnego UMB w projekcie pn. "Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences" współfinansowanego z Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego

Status Obowiązująca

uchwała nr: 130/2017

uchwała nr 130/2017

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Medycznego na 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 129.2017

uchwała nr 129.2017

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wzorów umów na usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Status Obowiązująca

Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do umów zawieranych przez Uczelnię począwszy od roku akademickiego 2018/2019

uchwała nr: 128/2017

uchwała nr 128/2017

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: 127/2017

uchwała nr 127/2017

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązująca

uchwała nr: 126/2017

uchwała nr 126/2017

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na realizację, sfinansowanie przez Uczelnię wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu partnerskiego pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działalnie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 125/2017

uchwała nr 125/2017

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na realizację, sfinansowanie przez Uczelnię wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu partnerskiego pn. „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiającą powrót do pracy.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działalnie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Status Obowiązująca

uchwała nr: 124/2017

uchwała nr 124/2017

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na realizację, sfinansowanie przez Uczelnię wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu partnerskiego pn. „Regionalny program profilaktyki zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działalnie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mońkach oraz Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 123/2017

uchwała nr 123/2017

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na realizację, sfinansowanie przez Uczelnię wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu partnerskiego pn. „Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działalnie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 122/2017

uchwała nr 122/2017

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „Opracowanie nowej generacji suplementu diety obniżającego i normalizującego poposiłkową glikemię i insulinemię oraz obniżającego wagę ciała” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 , w ramach Priorytetu I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Liderem projektu jest MARMAR INVESTMENT sp. z. o.o.

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij