Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                            

ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl

NIP: 5420211717
REGON: 000288604


Postępowanie na usługi społeczne

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zapytanie ofertowe nr AZP/US/5/CSM/3/4/2018 - przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 10 jednodniowych szkoleń stanowiskowych z zakresu obsługi sprzętu w CSM UMB dla 49 osób, pracowników UMB z podziałem na 2 części:

Zapytanie ofertowe nr AZP/US/4/CSM/5/2018 -
przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkolenia stanowiskowe z zakresu obsługi sprzętu do symulacji w CSM UMB" dla 10 osób - 6  techników i 4 informatyków Centrum Symulacji Medycznej z podziałem na 2 Części

Zapytanie ofertowe nr AZP/US/3/APP-073/GER/1/2018 -
przygotowanie i przeprowadzenie zadań praktycznych w ramach zespołów projektowych pod kątem kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym dla 12 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Informacja o udzieleniu zamówienia – zapytanie ofertowe - AZP/US/3/APP-073/GER/1/2018: Zamawiający informuje, że w dn. 08.02.2018 roku zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Klimiuk, ul. Ciepła 12/20, 15-472 Białystok
Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów na kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-D.

Zapytanie ofertowe nr AZP/US/13/APP-073/GER/1/2017 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”

Informacja o udzieleniu zamówienia – zapytanie ofertowe - AZP/US/13/APP-073/GER/1/2017

Zamawiający informuje, że w dniu 11 grudnia 2017 r. zawarł umowę z Wykonawcą: Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn.Zapytanie ofertowe nr ABOWITT-0601-II+/2017/03 na przeprowadzenie warsztatów z przygotowania zawartości oraz sposobu przedstawienia projektu inwestoromZapytanie ofertowe nr ABOWITT-0601-II+/2017/01
Przeprowadzenie szkolenia z wyceny technologii i własności intelektualnej


Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/ABK/2017
Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów na kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-D


Zapytanie ofertowe nr 7/CSM/US/2017
Zapewnienie w terminie 20-21.04.2017 roku usługi hotelowej w Warszawie dla 6 pracowników UMB., w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 7/CSM/US/2017.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
UPHOTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Góra, kod 58-500, u. Długa nr 13 lok 1.
Wybrany w drodze postępowania Wykonawca zrezygnował z podpisania umowy oraz realizacji usługi.


Zapytanie ofertowe nr 6/CSM/US/2017

Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 6/CSM/US/2017.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6; 40-241 Katowice.


Zapytanie ofertowe nr 5/CSM/US/2017

Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 5/CSM/US/2017.
Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie, tj. do godziny 13.00 dnia 23.03.2017 r. nie wpłynęła żadna oferta, tym samym postępowanie zostało unieważnione.


Zapytanie ofertowe nr 4/CSM/US/2017
Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 5/CSM/US/2017.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o., ul. Ułanów 7; 20-554 Lublin.


Zapytanie ofertowe nr 5/GER/2017
Wyłonienie trenera kompetencji analitycznych do prowadzenia zadań praktycznych w ramach zespołów projektowych dla studentów UMB, projekt "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym".
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 5/GER/2017.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Katarzyna Klimiuk
ul. Ciepła 12 nr lok. 20
15-492 Białystok


Zapytanie ofertowe nr 3/CSM/US/2017
Świadczenie usługi cateringowej w trakcie dwóch edycji 2-dniowych szkoleń dla pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej".
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA -
zapytanie ofertowe nr 3/CSM/US/2016.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
AKCES Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzej Sural, ul. Lawendowa 62, 15-642 Białystok


Zapytanie ofertowe nr 4/GER/2017
Świadczenie usługi cateringowej w trakcie warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
- zapytanie ofertowe nr 4/GER/2017
Do Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku we wskazanym terminie składania ofert tj. do dnia 16.02.2017 roku wpłynęły 3 oferty od potencjalnych wykonawców.
Oferta złożona przez firmę Probart sp. z o.o. z Białegostoku spełniła wszystkie założone kryteria oceny, uzyskała największa liczbę punktów i została wybrana do realizacji zadania.Zapytanie ofertowe nr 3/GER/2017

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 3/GER/2017
Do Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku we wskazanym terminie składania ofert tj. do dnia 14.02.2017 roku do godz. 14:00 wpłynęła 1 oferta od potencjalnego wykonawcy z wymaganym kompletem dokumentów.
Oferta złożona przez firmę: Praktyka Psychologiczno-Medyczna Marta Kulpa z Warszawy spełniła wszystkie założone kryteria oceny i została wybrana do realizacji zadania.


Zapytanie ofertowe nr 1/PRK/US/2017
Przeprowadzenie warsztatów z obsługi CAD-CAM, dla studentów UMB w ramach projektu „Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 1/PRK/US/2017.
Po rozpatrzeniu oferty według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
ZIRKONZAHN POLAND
Adam Cywoniuk
15-102 Białystok
ul. Armii Wojska Polskiego 9


Zapytanie ofertowe nr 2/CSM/US/2017
Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem CSM".
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 1/CSM/US/2016.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra.
Wybrany w drodze postępowania Wykonawca zrezygnował z podpisania umowy oraz realizacji usługi. Zapytanie ofertowe będzie powtórzone.


Zapytanie ofertowe nr 2/GER/2017
Świadczenie usługi cateringowej w trakcie warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 2/GER/2017.
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu:
W związku z unieważnieniem zapytania ofertowego nr 1/GER/2017 z dn. 05.01.2017r. dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym dla 24 studentów zakwalifikowanych do I etapu projektu postępowanie dotyczące usługi cateringowej stało się bezprzedmiotowe.


Zapytanie ofertowe nr 1/GER/2017
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 1/GER/2017.
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu:
Brak ofert.


Zapytanie ofertowe nr 1/CSM/US/2017
Zapewnienie usługi hotelowej w Katowicach dla 6 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 18-20.01.2017 r., w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 1/CSM/US/2016.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.
Al. Korfantego 9
40-951 Katowice.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij