Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                            

ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl

NIP: 5420211717
REGON: 000288604


Postępowanie na usługi społeczne

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Zapytanie ofertowe nr AZP/US/20/DWF-073/KADRA/5/2018 -Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Wykorzystanie informatycznych baz danych do interpretacji wyników z zakresu analiz omicznych
Zapytanie ofertowe nr AZP/US/19/AGU-231/B/1/2018 - Wykonywanie usług w zakresie badań sądowo – lekarskich, wydawania opinii sądowo – lekarskich w sprawach karnych, cywilnych, ubezpieczeniowych, wykonywanie sądowo – lekarskich sekcji zwłok na potrzeby Zakładu Medycyny Sądowej UMB.

Zapytanie ofertowe nr AZP/US/18/CSM/9/2018 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu standaryzacji rejestrowania działań podczas ćwiczeń oraz egzaminów OSCE w symulacji medycznej dla 6 techników Centrum Symulacji Medycznej.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia –
zapytanie ofertowe - AZP/US/18/CSM/9/2018

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.Zapytanie ofertowe nr AZP/US/17/CSM/8/2018 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu standaryzacji rejestrowania działań podczas ćwiczeń oraz egzaminów OSCE w symulacji medycznej dla 6 techników Centrum Symulacji Medycznej.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia –
zapytanie ofertowe - AZP/US/17/CSM/8/2018

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

Zapytanie ofertowe - AZP/US/13/APP-073/CSM/3/2018 -

zapewnienie usługi hotelowej w Lublinie dla 2 grup pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Informacja o udzieleniu zamówienia –
zapytanie ofertowe -
AZP/US/13/APP-073/CSM/3/2018. Zamawiający informuje, że w dn. 30.05.2018 r. zawarł umowę o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą HOTEL G.E. LUBLIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa.


Informacja o udzieleniu zamówienia - AZP/US/15/APP-073/ERAS/1/2018: Zamawiający informuje, że w dn. 16.05.2018 roku zawarł umowę z Wykonawcą: NOWA RESTAURACJA ARSENAŁ Marcin Grzech, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok
Zapytanie ofertowe - AZP/US/10/DWF-073/KADRA/3/2018 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Zarządzanie Informacją Medyczną – zasady dobrych praktyk” w ramach projektu: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”
Informacja o udzieleniu zamówienia –zapytanie ofertowe - AZP/US/10/DWF-073/KADRA/3/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 11 maja 2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą: Marta Kinderman, 03-810 Warszawa, ul. Gocławska 9A/112.

Zapytanie ofertowe nr 2018/BPLUS/ZO/04 - Wykonanie usługi cateringowej podczas konferencji naukowej Towards Comprehensove Population Studies – Bialystok + 13 i 14 kwietnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/8/2018 -
dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim MOBITZapytanie ofertowe nr AZP/US/7/DWF-073/KADRA/1/2018 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Zarządzanie informacją o pacjencie oraz informacją kierowaną do pacjenta” w ramach projektu: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”
Informacja o udzieleniu zamówienia - AZP/US/7/DWF-073/KADRA/1/2018  - Zamawiający informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą: Anna Gołda, Agnieszka Skowron, Barbara Wiśniowska, Zakład Farmacji Społecznej UJCM, ul. Medyczna 9, 30-688 KrakówZapytanie ofertowe nr AZP/US/8/DWF-073/KADRA/2/2018 -
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Wykorzystanie design thinking do nauczania farmacji klinicznej” w ramach projektu: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”
 Informacja o udzieleniu zamówienia - AZP/US/8/DWF-073/KADRA/2/2018 - Zamawiający informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą: Karolem Sebastianem Szczukiewiczem, ul. Jana Kazimierza 60/77, 01-248 Warszawa.

Zapytanie ofertowe nr
ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/1/2018
- wykonanie usługi cateringowej na spotkanie członków organizacji partnerskich kick-off meeting realizujących projekt pn." „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową”, akronim: ImPRESS, realizowanego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, współfinansowanego przez Komisję Europejską i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapytanie ofertowe nr ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/2/2018 - zorganizowanie kolacji - usługi restauracyjnej na spotkanie członków organizacji partnerskich kick-off meeting realizujących projekt pn." „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową”, akronim: ImPRESS, realizowanego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, współfinansowanego przez Komisję Europejską i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów na kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-D.

Zapytanie ofertowe nr AZP/US/13/APP-073/GER/1/2017 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”

Informacja o udzieleniu zamówienia – zapytanie ofertowe - AZP/US/13/APP-073/GER/1/2017

Zamawiający informuje, że w dniu 11 grudnia 2017 r. zawarł umowę z Wykonawcą: Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn.Zapytanie ofertowe nr ABOWITT-0601-II+/2017/03 na przeprowadzenie warsztatów z przygotowania zawartości oraz sposobu przedstawienia projektu inwestoromZapytanie ofertowe nr ABOWITT-0601-II+/2017/01
Przeprowadzenie szkolenia z wyceny technologii i własności intelektualnej


Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/ABK/2017
Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów na kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-D


Zapytanie ofertowe nr 7/CSM/US/2017
Zapewnienie w terminie 20-21.04.2017 roku usługi hotelowej w Warszawie dla 6 pracowników UMB., w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 7/CSM/US/2017.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
UPHOTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Góra, kod 58-500, u. Długa nr 13 lok 1.
Wybrany w drodze postępowania Wykonawca zrezygnował z podpisania umowy oraz realizacji usługi.


Zapytanie ofertowe nr 6/CSM/US/2017

Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 6/CSM/US/2017.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6; 40-241 Katowice.


Zapytanie ofertowe nr 5/CSM/US/2017

Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 5/CSM/US/2017.
Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie, tj. do godziny 13.00 dnia 23.03.2017 r. nie wpłynęła żadna oferta, tym samym postępowanie zostało unieważnione.


Zapytanie ofertowe nr 4/CSM/US/2017
Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 5/CSM/US/2017.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o., ul. Ułanów 7; 20-554 Lublin.


Zapytanie ofertowe nr 5/GER/2017
Wyłonienie trenera kompetencji analitycznych do prowadzenia zadań praktycznych w ramach zespołów projektowych dla studentów UMB, projekt "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym".
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 5/GER/2017.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Katarzyna Klimiuk
ul. Ciepła 12 nr lok. 20
15-492 Białystok


Zapytanie ofertowe nr 3/CSM/US/2017
Świadczenie usługi cateringowej w trakcie dwóch edycji 2-dniowych szkoleń dla pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej".
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA -
zapytanie ofertowe nr 3/CSM/US/2016.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
AKCES Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzej Sural, ul. Lawendowa 62, 15-642 Białystok


Zapytanie ofertowe nr 4/GER/2017
Świadczenie usługi cateringowej w trakcie warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
- zapytanie ofertowe nr 4/GER/2017
Do Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku we wskazanym terminie składania ofert tj. do dnia 16.02.2017 roku wpłynęły 3 oferty od potencjalnych wykonawców.
Oferta złożona przez firmę Probart sp. z o.o. z Białegostoku spełniła wszystkie założone kryteria oceny, uzyskała największa liczbę punktów i została wybrana do realizacji zadania.Zapytanie ofertowe nr 3/GER/2017

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 3/GER/2017
Do Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku we wskazanym terminie składania ofert tj. do dnia 14.02.2017 roku do godz. 14:00 wpłynęła 1 oferta od potencjalnego wykonawcy z wymaganym kompletem dokumentów.
Oferta złożona przez firmę: Praktyka Psychologiczno-Medyczna Marta Kulpa z Warszawy spełniła wszystkie założone kryteria oceny i została wybrana do realizacji zadania.


Zapytanie ofertowe nr 1/PRK/US/2017
Przeprowadzenie warsztatów z obsługi CAD-CAM, dla studentów UMB w ramach projektu „Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 1/PRK/US/2017.
Po rozpatrzeniu oferty według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
ZIRKONZAHN POLAND
Adam Cywoniuk
15-102 Białystok
ul. Armii Wojska Polskiego 9


Zapytanie ofertowe nr 2/CSM/US/2017
Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem CSM".
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 1/CSM/US/2016.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra.
Wybrany w drodze postępowania Wykonawca zrezygnował z podpisania umowy oraz realizacji usługi. Zapytanie ofertowe będzie powtórzone.


Zapytanie ofertowe nr 2/GER/2017
Świadczenie usługi cateringowej w trakcie warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 2/GER/2017.
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu:
W związku z unieważnieniem zapytania ofertowego nr 1/GER/2017 z dn. 05.01.2017r. dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym dla 24 studentów zakwalifikowanych do I etapu projektu postępowanie dotyczące usługi cateringowej stało się bezprzedmiotowe.


Zapytanie ofertowe nr 1/GER/2017
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 1/GER/2017.
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu:
Brak ofert.


Zapytanie ofertowe nr 1/CSM/US/2017
Zapewnienie usługi hotelowej w Katowicach dla 6 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 18-20.01.2017 r., w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 1/CSM/US/2016.
Po rozpatrzeniu ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.
Al. Korfantego 9
40-951 Katowice.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij